ABOCADORS RSU I INDUSTRIALS

Instal·lació Xarxes de Captació

Perforació, tub ranurat / perforat, campanes de captació, xarxes de desgasificació en PEAD.

Distribució, control i regulació

Estacions de regulació i medició, (E.R.M.) per a control i gestió dels paràmetres del biogàs, (CH 4, O2, SH2, CO2, pressió, temperatura i cabal). Analitzadors, especials per a biogàs, Cabalímetre, termòmetres, termòstats i transductors de pressió.

Aspiració, emmagatzematge i combustió

Bufants d’aspiració, gasòmetres de doble membrana i torxes d’incineració per biogàs en abocadors, Centres de Tractament de Residus i plantes de procés. Transformació i reparació de torxes.

Manteniment, calibratge,
reparació i seguiment

Oferim servei tècnic, calibratge d’analitzadors fixos, reparació, seguiment i anàlisi per a una bona gestió del biogàs, així com el manteniment de les instal·lacions en línies del biogàs de tot tipus de plantes. Possibilitat d’impartir cursos de control per a xarxes de biogàs, captació i seguretat general.

DEPURADORES I PLANTES DE BIOGÀS

Emmagatzematge de Biogàs

Gasómetres de doble membrana per a emmagatzematge i pressurització en línies de biogàs.

Torxes d'incineració

Torxes d’incineració per biogàs en plantes depuradores.

Control i protecció

Instrumentació per a control i gestió de línies de biogàs en plantes depuradores d’aigua: Analitzadors fixos, (biogàs i control de fuites), Cabalímetre, Termòmetres, Termòstats i Transductors de pressió. Barreres anti-flama.

Manteniment, calibratge,
reparació i seguiment

Oferim servei tècnic, calibratge d’analitzadors fixos, reparació, seguiment i anàlisi per a una bona gestió del biogàs, així com el manteniment de les instal·lacions en línies del biogàs de tot tipus de plantes. Possibilitat d’impartir cursos de control per a xarxes de biogàs, captació i seguretat general

Close Menu