Esdeveniments

Premis Delta

Menció especial a Electric & Biogas Systems (Viladecans). Serveis integrals en l’àmbit del tractament dels residus sòlids urbans, que cobreixen les necessitats de subministrament, muntatge, servei tècnic i post-venda en el sector del medi ambient

Exposició Cubic, Espai Empresarial

E.B.S. va ser seleccionat en aquest espai empresarial, entre diverses empreses del sector, per ser espacialistas en tractament de gasos combustibles

Conferencia de ventes en Gasómetres (Àustria)

Conferència sobre emmagatzematge, regulació de xarxes de captació i gestió d’equips en xarxes de biogás

Close Menu